#filmfeed medias

Posts tagged on #filmfeed

Top Posts Recent Posts

Most Recent

Mình chẳng bao giờ tin vào các bản kế hoạch 5 năm 10 năm. Kiểu như 25 tuổi tôi sẽ làm vị trí này, 30 tuổi tôi sẽ trở thành người thế kia. Nghe nó đa cấp và ảo vcl.

Nhưng gần đây mình chợt nhận ra mình đã trở thành đúng cái khuôn mẫu mà mình đã luôn giữ trong tâm trí từ bé. Mình cũng không nhận thức được là mình có cái khuôn mẫu đó. Trong vô thức, mọi hành động và quyết định của mình luôn hướng đến cái hình mẫu đó. Và hóa ra những cái thứ nghe đa cấp kia nó cũng có tác dụng thật. Mình đã trở thành đúng như những gì mình tưởng tượng.

Mình vẫn không thích các bản kế hoạch 5 năm 10 năm, và mình cũng sẽ vẫn không làm theo cách đó. Đơn giản chỉ là mình đặt ra một khuôn mẫu khác mà mình mong ước và sẽ giữ cái khuôn mẫu đấy trong tâm khảm mình thôi.

Càng ngày càng thấy, đúng là mình tin cái gì thì mình sẽ làm được cái đó.
.
📸 by Zịch ở Tranquil Trần Hưng Đạo

#july #summer #hanoi #youth #pentaxspotmaticf.

Mình chẳng bao giờ tin vào các bản kế hoạch 5 năm 10 năm. Kiểu như 25 tuổi tôi sẽ làm vị trí này, 30 tuổi tôi sẽ trở thành người thế kia. Nghe nó đa cấp và ảo vcl. Nhưng gần đây mình chợt nhận ra mình đã trở thành đúng cái khuôn mẫu mà mình đã luôn giữ trong tâm trí từ bé. Mình cũng không nhận thức được là mình có cái khuôn mẫu đó. Trong vô thức, mọi hành động và quyết định của mình luôn hướng đến cái hình mẫu đó. Và hóa ra những cái thứ nghe đa cấp kia nó cũng có tác dụng thật. Mình đã trở thành đúng như những gì mình tưởng tượng. Mình vẫn không thích các bản kế hoạch 5 năm 10 năm, và mình cũng sẽ vẫn không làm theo cách đó. Đơn giản chỉ là mình đặt ra một khuôn mẫu khác mà mình mong ước và sẽ giữ cái khuôn mẫu đấy trong tâm khảm mình thôi. Càng ngày càng thấy, đúng là mình tin cái gì thì mình sẽ làm được cái đó. . 📸 by Zịch ở Tranquil Trần Hưng Đạo #july #summer #hanoi #youth #pentaxspotmaticf ...